Georadar

Georadar ali Ground Penetraning Radar (GPR) je visokoločljiva-elektromagnetna naprava, ki zaznava različne materiale in strukture (cev, prekriti zid, struktura zemljine, zakopano arheološko najdišče, gradbeni piloti ipd.) ter jih natančno umesti v prostor.
Poleg tega, da georadarske meritve investitorju, projektantu ali izvajalcu olajšajo delo, je cena v primerjavi s klasičnimi gradbenimi posegi ali arheološkimi izkopavanji bistveno ugodnejša, sam postopek izvedbe meritev pa je prijazen do okolja. Georadarske meritve lahko uporabljamo za:

  • arheološke raziskave,
  • forenzične raziskave,
  • geološke raziskave,
  • geotehnične raziskave,
  • za sanacijo objektov in cestišč.georadar                                                     info@georadar.si